Neprihlásený použivateľ
Kancelárske potreby www.OlhaOffice.sk | papier, tonery, tlačiarne
0,00 € 0

Domov

Môj účet

Novinky

Akcie

Zvýhodnené balenia
           

TEP čistič kobercov antistatic 500ml
kód: LA605075
merná jednotka: ks
 
Cena bez DPH 2,39 €
Cena s DPH 2,87 €
 

 
Popis:

čistič kobercov
prípravok na tepovanie všetkých druhov kobercov
čistí poťahové látky čalúneného nábytku, rohože, koberčeky v automobiloch
aktívna pena prípravku rozpúšťa a unáša nečistotu, ktorá sa po uschnutí po vysáva
polymérna disperzia pridaná do prípravku zabezpečí väčšiu odolnosť kobercov voči zašpineniu

TEP

prípravok na tepovanie kobercov a čalúnených súprav
penivý s antistatickou prísadou

Návod na použitie:

Pred čistením s prípravkom TEP dôkladne odstráňte prach pomocou vysávača. Jeden diel TEP-u rozpustite v 10-tich dieloch vlažnej vody. Roztok TEP-u môžete použiť aj do penotvorného adaptéra vysávača alebo mechanického čističa. Ak čistíte ručne, vytvorte pomocou špongie penu, ktorú rozotrite na koberec. Zaschnuté zbytky vysajte vysávačom.

Obsahuje:

sek-C14-17-alkánsulfónovej kyseliny, sodné soli.

Nebezpečenstvo:

Dráždi kožu.Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí.Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

5 -15 % aniónové tenzidy, < 5 % akrylátový kopolymér, deltamethrin, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum:LIMONENE, LINALOOL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

Výrobca:
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava Bulharská 40, Trnava 917 02 Slovenská republika tel: 00421/ 335 901 111 www.tatrachema.com

Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava Limbova 5 833 05 Bratislava tel.č.00421/254774166
 
 
 
Rýchle odkazy
>  Domov
>  Novinka
>  Akcia
Kontakt
>  Kontaktné údaje
   olha@olha.sk
   0905 323 233
Užitočné informacie
>  Obchodné podmienky
>  Ochrana osobných údajov
 
>  Registrácia
>  Prihlásenie
>  Zabudnuté heslo
 
© 2022 OLHA TRADE, s.r.o.
Website by LOFIS