Kancelárske potreby www.olha.sk | papier, tonery, tlačiarne
  • Neprihlásený

nákupný košík

základ dane:
0,00 €
 
DPH:
0,00 €
 
cena s DPH:
0 €
 
počet položiek:
0
 
darčeky:
-
 
 
UK flag

ONLINE PLATBY


  • sporopay
  • tatra banka tatra pay

Servis

Ceny produktov sa zobrazujú až po registrácii alebo po príhlásení sa.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na týchto telefónnych číslach:

+421 905 32 32 33    mobilná infolinka

+421 55 62 337 98    pevná infolinka

Spôsoby objednávania: U nás môžete objednávať aj telefonicky alebo e-mailom

Telefonické objednávky:

Pokiaľ vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje objednanie prostredníctvom nášho internetového obchodu, môžete si objednať tovar aj telefonicky:(Po - Pia: 07:00 - 15:30 hod.)

Objednávka mailom:

Objednávať môžete aj mailom na olha@olha.sk  alebo faxom na telefónných číslach uvedených hore. Nezabudnite uviesť meno firmy, Vaše meno, adresu (ulica a číslo domu, mesto a PSČ), telefónne číslo, presný názov tovaru, počet kusov a spôsob platby. Obratom Vás budeme informovať o prijatí objednávky.

Čas odoslania:

O odoslaní Vašej objednávky Vás budeme informovať emailom , ktoré zasielame denne po prevzatí zásielok kurierskou službou GLS.

Po objednaní zásielku očakávajte približne o 1-3 pracovné dni (alebo vás budeme informovať o presnom dodaní objednaného tovaru). Keď Vám zásielka nepríde do 3 pracovných dní od doručenia potvrdzujúceho emailu vašej objednávky, okamžite nás kontaktujte:

Informácie o stave balíka získate na telefónnom čísle 0905 32 32 33  (Po - Pia: 07:00 - 15:30 hod.) alebo píšte nonstop na olha@olha.sk (uveďte Vaše meno a číslo objednávky)

Spôsob dopravy:

1. Kuriérska spoločnosť GLS:
Doba dodania približne 1–3 pracovné dni.
Vaša zásielka bude odoslaná kuriérskou spoločnosťou GLS. V deň doručenia Vám kuriér GLS bude kontaktovať, potom Vám  doručí balík priamo do Vašich rúk. Kuriér doručuje balíky len v pracovné dni v čase od 8:00-16:00.

2. Naša vlasná doprava.

Reklamácie:

Výmena tovaru:

Tovar zabaľte do pôvodného obalu, nepoškodený, nepoužívaný, čistý a pošlite ho poštou na našu reklamačnú adresu: OLHA TRADE, s.r.o., Budimír 25, 044 43 Budimír. K balíku priložte kópiu faktúry so žiadosťou o výmenu tovaru, kde nezabudnite uviesť: Vaše meno, adresu a telefónne číslo.

Ostatné reklamácie:

Nahláste najprv na email: olha@olha.sk  alebo na telefónne číslo: 0905 32 32 33, kde bude určený ďalší postup, aby bola Vaša reklamácia vybavená čo najskôr.

Reklamačná adresa pre slovenských zákazníkov je: OLHA TRADE, s.r.o., Budimír 25, 044 43 Budimír

Obchodné podmienky:

Majiteľom a zodpovedným subjektom portálu www.olhaoffice.sk je spoločnosť OLHA TRADE, s.r.o.:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Kupujúci (objednávateľ) vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB:

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašej firmy alebo Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že našim kupujúcim budeme dodávať len tovar v 100% stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

ZÁRUČNÁ DOBA:

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.


POTVRDENIE OBJEDNÁVKY:

Objednávka je prijatá okamžite, potvrdenie objednávky vám zašleme automaticky e-mailom, o odoslaní budete informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

BALNÉ A POŠTOVNÉ:

Ceny a podmienky nájdete v sekcii: Cenník doručenia.

DODACIA LEHOTA:

Tovar bude odoslaný v termíne štandardne 1 až 3 nasledujúce pracovné dni. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude objednávateľ včas o termíne odoslania (dodania) informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si zákazník objedná väčšie množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.

VÝMENA TOVARU:

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh tovaru, stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci.

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY:

Prosím poriadne si skontrolujte objednávku pred tým, ako ju odošlete!!!

Objednávku môžete samozrejme do 7 dní podľa zákona vrátiť ale musíte ju najprv prevziať.

Informácie ohľadom stornovania a neprevzatia objednávky:

Kvôli veľkému množstvu falošných objednávok sú všetky IP adresy monitorované našim špeciálnym systémom a kedykoľvek právne použiteľné pre spoločnosť Deredes s.r.o. (www.uhrazeno.cz), všetky neprevzaté a neuhradené pohľadávky budú vymáhané touto exekútorskou spoločnosťou, mimosúdnou alebo súdnou cestou prípadne exekúciou.

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok: Zmluvná pokuta vo výške 15 €. Táto suma bude vymáhaná hore uvedenou spoločnosťou, ktorej vašu zmluvnú pohľadávku postúpime.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a pokutou v tejto výške.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru  bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme emailu, ktorý zašle na olha@olha.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom neporušenom obale vo forme poistenej zásielky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky (bez sumy za dopravu) v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA:

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

Aktualizácia údajov: Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení alebo sa kedykoľvek vymazať z databázy.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytne prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Objednávateľa.

Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ zrušiť registráciu, kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. Ak sa Objednávateľ rozhodne vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to kliknutím na príslušný odkaz. O vymazaní e-mailovej adresy bude Objednávateľ informovaný.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Využívaním internetového obchodu www.olhaoffice.sk Objednávateľ súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA:

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné poškodenia. Prípadné poškodenia je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za poškodenia vzniknuté prepravcom neručíme.

V zmysle novely Občianskeho zákonníka c. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

Záruka sa nevzťahuje na:
závady vzniknuté bežným používaním
nesprávnym použitím výrobku
nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

Reklamácie: nahláste najprv na mail: olha@olha.sk alebo na telefónne číslo: 0905 32 32 33, kde bude určený ďalší postup, aby bola Vaša reklamácia vybavená čo najskôr.

Reklamačná adresa pre slovenských zákazníkov je: OLHA TRADE, s.r.o., Budimír 25, 044 43 Budimír

Sídlo firmy:

OLHA TRADE,s.r.o.
Kráľovce 167
044 44 Kráľovce

Slovenská republika

sklad Budimír 25
044 43 Budimír

IČO: 36208086
DIČ: 2020048162
IČ DPH: SK2020048162

OR okr.súd KE1, oddiel: sro, vložka číslo: 12619/V

číslo účtu SLSP: 0449646768 / 0900 IBAN: SK18 0900 0000 0004 4964 6768   BIC: GIBASKBX

číslo účtu TATB: 2629144799 / 1100 IBAN: SK25 1100 0000 0026 2914 4799   BIC: TATRSKBX

číslo účtu   VUB: 2651850753 / 0200 IBAN: SK21 0200 0000 0026 5185 0753   BIC: SUBASKBX

číslo účtu ČSOB: 4008989720 / 7500 IBAN: SK73 7500 0000 0040 0898 9720   BIC: CEKOSKBX

číslo účtu FIOB: 2800768690 / 8330 IBAN: SK32 8330 0000 0028 0076 8690   BIC: FIOZSKBAXXX